IT systemer skal bare virke

Det er bare ikke nok at ofre en masse penge på smarte it-løsninger. Medarbejderne i virksomheden skal jo også kunne bruge systemerne, ellers får man ikke udnyttet den måske store investering, som en omfattende softwareløsning ofte kan være.

Vores administrerende direktør kigge lidt skeptisk på mig, da jeg kom med ovenstående bemærkning. Anledningen var, at han af en kollega var blevet tilrådet at investere i et Business Intelligence system, så vi uden den store arbejdsindsats kan hente masser af data ud af vores it-systemer og samle de relevante data, når vi har behov for at udarbejde rapporter og i det hele taget få ordentligt overblik over arbejdsgange, afsætning, timeregnskaber og så videre.

Direktøren var skeptisk, fordi han fra sin kollega havde fået det indtryk, at sådan et BI-system var så simpelt at bruge, at enhver af de ansatte kunne gøre det uden videre. Jeg nævnte for ham, at jeg havde læst en rapport om, at kun omkring af fjerdedel af de virksomheder, som har investeret i et BI-system, får noget særligt udbytte af det. Det skyldes ganske enkelt, at medarbejderne ikke forstår at bruge systemerne, fordi de ikke har fået uddannelse i det.

Omvendt siger samme rapport, at i de virksomheder, hvor systemerne bruges rigtigt, viser det sig, at investeringen i både selve BI-systemet og i uddannelse af medarbejderne giver et virkeligt gunstigt afkast på den lange bane.

Med andre ord, spurgte direktøren, så mener du, at der skal en del uddannelse til, hvis vi skal gøre brug af Business Intelligence hos os. Ja, det mente jeg da bestemt, men jeg gjorde også opmærksom på, at det efter min bedste overbevisning ikke behøver være et stort antal medarbejdere, der får specialuddannelse i at betjene et BI-system. Det er tilstrækkeligt med et mindre antal superbrugere, som kollegerne så kan henvende sig til og få hjælp.

Med tiden vil den viden, som superbrugerne har fået, stille og roligt sive ud blandt kollegerne – i hvert fald de af dem, som har en naturlig interesse for it og de mange muligheder, et BI-system kan give dem. For vi ved jo godt alle sammen, at hvis man får kørt de rigtige data, som findes i de forskellige systemer i virksomheden, sammen på den mest hensigtsmæssige måde, vil man ofte stå med en stort set gratis løsning i hånden. Og det er netop den samkørsel, som et BI-system kan udføre på rekordtid, hvis bare systemet får de rigtige ordrer.

Samtalen med direktøren endte med, at jeg fik carte blanche til at kontakte en relevant leverandør og indhente et tilbud på både implementeringen af et BI-system og relevant uddannelse af nogle medarbejdere.

I vores virksomhed har vi både produktion og en omfattende distribution af vores produkter til kunderne, og det er netop samspillet mellem produktion og afsætning, der ikke altid er lige godt, så vi i perioder kommer til at producere til lager. Det skal vi undgå, og det er her, vores kommende BI-løsning forhåbentlig kan hjælpe os, så vi får et bedre flow i produktionen.

Back to Top