Grundejerforening og forhandlingsteknik

Da jeg for få år siden lod mig overtale til at blive formand for den lokale grundejerforening, gjorde jeg mig slet ikke klart, hvor vanskelig en post det er. Der er stort set lige så mange forskellige meninger og holdninger til spørgsmålene, som der er grundejere, og det kræver en ikke ringe grad af diplomati at få enderne til at nå sammen i sådan en forening.

Men jeg har en fordel i form af min uddannelse som arbejdspsykolog. Jeg har i mange år arbejdet med konflikthåndtering og brugt min viden i mange forskellige virksomheder. Nu har jeg også fået brug for mine erfaringer i fritiden, for vi har i vores forening nogle få grundejere, som man med rette kan tillade sig at kalde kværulanter.

Desværre har vi en af den type med i bestyrelsen, og han er en evig uro på vores bestyrelsesmøder, hvor hver eneste lille detalje skal vendes og drejes mange gange, før han lader sig overbevise af de øvrige fire bestyrelsesmedlemmerne argumenter. Her må jeg ofte ty til min viden om forhandlingsteknik for at undgå voldsomme skænderier mellem nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

På samme måde er jeg nødt til at tænke over og planlægge, hvordan nye ideer fra min side skal fremlægges på vores møder, for gøres det på den forkerte måde, ved jeg på forhånd, at den pågældende kværulant vil stritte imod, alt hvad han kan. Men ved hjælp af en ordentligt og vel gennemprøvet præsentationsteknik lykkes det i de fleste tilfælde at undgå de værste konfrontationer.

Back to Top