Lean i produktionen

Da jeg for godt et år siden blev headhuntet til posten som administrerende direktør i en mellemstor produktionsvirksomhed med det formål at gennemføre nogle rationaliseringer for på den måde at redde en skrantende økonomi, gik det hurtigt op for mig, at der ganske enkelt var for mange mennesker på lønningslisten i forhold til virksomheden produktion og salg.

Jeg er ikke selv den helt store rationaliseringsekspert, så jeg valgte allierede mig med en dygtig leankonsulent, som jeg havde lært at kende fra mit tidligere job. Jeg var ikke selv i tvivl om, at der både i produktionen og i firmaets administration var en hel del besparelser at hente ved at få gjort arbejdsprocesserne så rationelle som muligt.

Min leankonsulent brugte nogle dage på at gennemgå hele virksomheden, hvorefter han udarbejdede en grundig rapport. Den anbefalede også, at vi skulle afvikle lean kurser for samtlige medarbejdere, så de selv kunne få øje på de mange uhensigtsmæssige arbejdsgange, som han også beskrev i rapporten.

Da jeg talte med ham om rapporten, understregede han, at det efter hans erfaring er vigtigt, at det er medarbejderne selv, der peger på arbejdsgange, der kræver for mange ressourcer. Den betragtning købte jeg, så vi gik i gang med at tilrettelægge lean uddannelse for medarbejderne, som vi gennemførte meget hurtigt.

Og det var noget, der i høj grad gav pote, og i løbet af få måneder fik vi skåret arbejdsstyrken ned med 16 personer. Heldigvis kunne vi klare nedskæringerne med naturlig afgang, fordi der var temmelig mange ældre medarbejdere i virksomheden.

Back to Top