Hæfter i smukt print

Det er blevet et noget mere besværligt arbejde at rydde op efter den årlige musikfestival i vores by. Tidligere kunne vi bare sætte en gummiged  i gang med at skrabe den enorme mængde affald sammen og så få det hele kørt væk i lastbiler. Men den går ikke mere. Nu skal affaldet sorteres så papir sendes af sted for sig, mens resten af affaldet ikke yderligere skal sorteres.

Derfor er vi nu nødt til at samle alt papir sammen med håndkraft. Til gengæld kan papiraffaldet sælges til genbrug, så vores frivillige kan få en god fest for deres ulejlighed.

Kun de færreste gør sig begreb om, hvor meget papir, adskillige tusinde festivalgæster efterlader sig. Der ligger adskillige tusinde hæfter og flyder, for kun de færreste gider tage hele programmet for festivalen med hjem.

De mange boder – eller de er med årene snarere blevet til rigtige forretninger – forsøger at reklamere for sig selv på mange forskellige måder. En af dem er ved hjælp af løbesedler – nå nej, jeg er blevet belært om, at den betegnelse er oldnordisk, i dag hedder det flyers. De flyder også rundt, og de er faktisk noget mere besværlige end hæfterne med programmet, for de består normalt af et enkelt ark papir, som er noget mere bøvlet af få samlet op.

De mange frivillige har hver fået et print med reglerne for sorteringen, og vi arrangører kan med glæde konstatere, at de frivillige bestemt ikke bidrager til forureningen ved bare at smide det fra sig.

Back to Top