Hvad er generaliseret angst?

Hvis du nu går rundt og konstant har en følelse af uro og spænding i din krop, så kan det godt være, at du er angst. Hvis du også har besvær med at falde i søvn, eller hvis du får svedeture i bestemte situationer, ja, så er der sandsynlighed for, at du lider af generaliseret angst. Dette er en form for angst, som mange danskere lider af. Den kendetegnes ved at du – eller jeg – føler os angste i mange forskellige situationer i vores hverdag. Det er en angstform, der kan være destruerende for vores dagligdag.

Symptomer

Nogle af de typiske symptomer på generaliseret angst er fx, at du har kvalme, føler dig irriteret eller konstant går og er bekymret. Du er måske bekymret, fordi du går og forestiller dig, at et kært menneske kommer til skade eller lignende. Det er en meget ubehagelig tilstand, du befinder dig i – og du skal have gjort noget ved det. Det er ikke godt – for dig, dit helbred og dine omgivelser – hvis du bare lader denne form for angst løbe af med dig. Som sagt – den kan være destruerende.

Og ja, der er faktisk noget, du kan gøre. For det første bør du tale med dine nærmeste om den angst, du føler. Du bør også søge hjælp hos en professionel behandler. Det kan være en psykoterapeut eller en psykolog, der ved noget om, hvilke mekanismer, det er, som sætter ind på vores psyke, når vi bliver angste.

Professionel behandling

En professionel behandler vil kunne vejlede dig, så du kommer af med din angst. Det handler nemlig om, at du skal trænes i at finde den mentale tryghed, du fortjener. Det er nemlig det, der sker med os, når vi lider af generaliseret angst: Vi har ligesom mistet evnen til at kunne skubbe angsten væk fra os. Hvorfor, vi har mistet denne evne, kan vi ikke altid identificere. Men vi kan gøre noget, så vores psyke lærer at skubbe angsten væk igen. Det er nemlig sådan, at vi (vores psyke) har en naturlig evne til at få os forbi angsten. Og det er den evne, vi skal finde frem igen.

Metoden til behandling af generaliseret angst

Det handler derfor om, at du skal lære at tackle de situationer, hvori du føler angsten opstå. Og dermed handler det om, at du skal lære dels at kunne overskue situationen – dels også – at tænke om den specifikke situation på en anden måde.

Det er vigtigt, at du taler med en behandler om din angst. Behandleren skal nemlig kunne identificere, hvad der er årsagen til, at du har generaliseret angst. Det kan fx være, at du har oplevet noget, der har været farligt for dig. Din hjerne kan ikke slippe tankerne om denne oplevelse, men der sker så det, at den misforstår mange situationer og tror, at du er i en lignende situation igen. Hjernen sender dig derfor advarselssignaler, som får dig til at føle dig angst. Det er dette mønster, som behandling af generaliseret angst går ud på: At du lærer at kontrollere dine tanker, så du ikke føler angst hele tiden.

Back to Top