Hvis behandlingen fejler

Hvis du har været syg og indlagt på hospitalet, så ved du godt, at lægerne og plejepersonalet har gjort det bedste, de kunne for dig. Uheldigvis er det bare sådan, at der kan ske fejl. Også på hospitaler. Og ja, ikke kun på hospitalerne. Også hos andre praktiserende inden for sundhedssektoren begår fejl: Fysioterapeuter kan begå fejl. Psykologer eller kiropraktorer kan også begå fejl. Det er mennesker, der arbejder under et meget stort pres. De har et ansvar for, at du får det godt. Har du været udsat for en behandling, som har været forkert, så kan du derfor få erstatning. Patienterstatning er et begreb, som de fleste af os kender til – eller i det mindste har hørt om. Ofte kan vi selv søge om patienterstatning, hvis vi mener, at vi har fået forkert behandling eller medicin.

Patienterstatningen

Men hvad nu, hvis vi ikke får den patienterstatning, som vi mener, at vi faktisk har krav på? Kan vi lave en særlig klage over en læge, som vil rette op på den erstatning, som Patienterstatningen har tildelt os? Eller hvordan? Skal vi klage til en særlig instans? Og hvordan gør man det? Har vi selv viden nok om det? I de fleste tilfælde har vi ikke selv viden nok til at føre en uretfærdig afgørelse om patienterstatning videre. Måske har vi hørt om patientklagenævnet. Men hvordan kommer vi i kontakt med det? Søger vi bare på Google efter ”patientklagenævnet erstatning”?

Måske er vores sygdom forværret efter den forkerte behandling, vi har fået? Orker vi at køre endnu en sag om patienterstatning? Der kan være mange grunde til, at vi simpelthen ikke kan føre en erstatningssag selv. Især når det handler om vores helbred – eller en kær pårørendes helbred.

Erstatningssager

Det klogeste, vi kan gøre, er derfor at henvende os til en af de mange dygtige erstatningsadvokater med speciale i erstatningssager, der findes. Og er vi så heldige at finde én, der har erfaring med at anke sager om patienterstatning, så skal vi ikke sige nej til at få hans eller hendes råd og vejledning. Det kan nemlig være svært at skulle trevle en sag op og få den behandlet igen. Der skal en del papirarbejde til. Det er psykisk hårdt at skulle tumle med den slags alene.

Få advokathjælp med det samme

Du føler måske, at du er stærk nok til selv at kunne kontakte patientklagenævnet med et krav om ekstra erstatning. Er du dog helt sikker på, at du kan klare det? Det er nemlig ikke sådan bare at gå til. Der skal ofte lange brevudvekslinger til. Der skal tålmodighed til. Har du den? Har du egentlig ikke mere brug for at komme igennem den behandling, du er i lige nu, så du kan blive helt rask? Lad din erstatningsadvokat håndtere sagen for dig. Du vil kunne bruge dine kræfter på at få rettet op på den eller de fejl, der er sket. Og det er det, du har allermest brug for lige nu. Du har ikke brug for at blive fortvivlet og frustreret over at skrive breve, hvor du argumenterer og forsøger alene.

Back to Top