Stifte APS

For et par år siden blev selskabsloven ændret og nu kræver det således kun 80.000 kr. i ansvarlig anpartskapital i et ApS, hvorimod man skulle bruge 125.000 kr. før. Dog er det de færreste der skal til at starte virksomhed som lige kan lægge 80.000 kr. kontant for at komme i gang, så der er nogle andre muligheder.

For det første skal du huske på, at det ikke er penge, du ikke får igen. Så snart pengene er indskudt i selskabet kan de bruges på at drive virksomheden – lokaler, lønninger, varelager osv. Så det er ikke tabte penge.

Du kan dog bruge noget andet end kontanter til stiftelsen. F.eks. kan du som håndværker indskyde din bil som ’anpartskapital’, såfremt denne har en værdi på mere end 80.000 kr. Det kan også være flere aktiver – f.eks. en bil, noget værktøj og nogle kontanter. Her skal du dog være opmærksom på, at din revisor skal skrive under på at værdien er tilstede, og dette tager han sig selvfølgelig betalt for.

Typisk koster stiftelsen lidt mere ved dette såkaldte apportindskud end ved en normal stiftelse, da revisor har en risiko ved at vurdere dine aktiver. Og så fordi stiftelsen ikke kan automatiseres i samme grad som ved en kontantstiftelse.

Husk blot på, at hvis du indskyder aktiver, skal disse afskrives med en given procentsats om året. Dermed falder aktivernes værdi og derfor har de måske ikke en værdi á 80.000 kr. efter første regnskabsår. Dermed er din egenkapital under de 80.000 kr., der er fastsat af loven, og du skal nu sørge for at genoprette den ved en kapitalforhøjelse eller ved at generere noget overskud. I praksis lader Erhvervsstyrelsen dog virksomheder fortsætte i en række år, inden det giver problemer fra den kant. Det sender dog ikke så heldige signaler til banken og samarbejdspartnere, men det er en anden sag.

 

Få tilbud på ApS-stiftelse med apportindskud her.

Back to Top