Fejl i investering

Som privat investor er der et hav af fejl, du skal forsøge at undgå, når du laver investering i aktier og obligationer. Når vi i Miranova giver investeringsrådgivning, lægger vi ofte vægt på at fortælle, at det ikke er en god ide at antage, at hverken vi eller du er dygtig til at udpege de bedste aktier og obligationer. I rådgivningen lægger vi også vægt på, at du heller ikke lytter til aktieeksperters vurderinger af, om aktier er billige eller dyre og lige nu bør købes eller sælges.

Investering kan være spild af tid

Der er ingen tvivl om, at din pension og investering i værdipapirer fortjener din opmærksomhed. Det du kan få ud af investeringsrådgivning er blandt andet, at du ikke bruger unødig tid på noget, der ikke skaber værdi. Vi anbefaler, at du bruger tiden på at få det afkast, som markedet giver frem for at prøve på at få et afkast, der er højere end markedet. Det nytter med andre ord ikke det store at analysere sig frem til, at Novo lige nu ser ”billig” ud, mens Danske Bank ser dyr ud, så du nu køber Novo og sælger Danske Bank. Det viser undersøgelser, at du rent faktisk smadrer dit afkast på, fordi der er handelsomkostninger.

 

En vigtig handelsomkostning, som du ikke ser, men som æder afkastet på din investering er den spredning, der findes mellem købs og salgsprisen på børsen. Du kan eksempelvis købe Danske Bank til kurs 100, men du kan i det efterfølgende sekund kun sælge den til kurs 99,5. Denne forskel kaldes også kursspredning eller bid-ask spread på engelsk og undervurderes tit af specielt private investorer. Tænk på at det faktisk kan være større end den kurtage, som du betaler, der typisk vil udgøre omkring 0,15 procent, hvis du selv handler. Her kan spredningen mellem købs- og salgspris let være en halv procent.

Er du god til at investere?

I et studie af svenske investorer fra 1999-2002 af UBS, er konklusionen, at investorer konstant forventede et højere afkast af deres egne aktieportefølje, end markedet generelt. Investorerne troede altså, at de alle sammen er bedre end gennemsnittet, og det kan jo ikke lade sig gøre. Vi kan ikke alle være bedre end snittet, og her virker en køb-og-hold strategi bedre for langt langt de fleste investorer, som vi også anbefaler, når vi giver investeringsrådgivning. Overvej i øvrigt gerne, hvornår du sidst har lavet en analyse af, hvor meget du har fået i afkast, og om det er bedre end markedet – altså gennemsnittet. Og tag gerne højde for, hvilken risiko  du har taget, og hvilken risiko markedet har givet.

Luk af over for investeringstips

I medierne bliver du bombarderet med alle mulige tips om, at nu er aktierne billige og skal købes, og nu er de dyre og skal sælges. Du kan ikke bruge den slags råd til noget. Her er en kaskade af spørgsmål, der opstår i den forbindelse. Er du med på et nyhedsbrev fra den giver rådene og får udført handlerne i tide? Skal du gøre det dagligt, månedligt eller ugentlig eller hvad virker? Hvad koster det at skifte aktier og obligationer ud hele tiden – både kurtage og spredningen som tidligere nævnt? Hvem skal du stole på? Hvad hvis analytikeren du tror på i Danske Bank skifter til Jyske Bank, skal du så til at lytte til Jyske Bank?

 

I januar i år viste professor Brad M. Barber fra universitetet UC Davis på Penge- og Pensionspanelets konference, at aktieanalytikernes aktieanbefalinger rent faktisk har værdi. Det vil sige, at man kan bruge tipsene til at finde de aktier, man bør holde sig til og fra. Udfordringen er bare, at når en anbefaling er givet, mister den i løbet af meget kort tid sin værdi, fordi den lynhurtigt bliver indregnet i kursen på den givne aktie. De bedste bøffer er altså taget, når du kommer til fadet.

Cash is trash

Ifølge statistik fra Nationalbanken har danskerne over 700 mia. kr. i pengeinstitutter. De kan sandsynligvis trække et bedre afkast, hvis de bliver sat i obligationer, uden at man løber den helt store risiko.

Investeringsrådgivning til dig, ikke banken

Alt for tit, når jeg giver investeringsrådgivning, ser jeg, at renten på lånet er højere end afkastet på folks investeringer. Sælg ud af værdipapirerne og indfri en del eller hele lånet, hvis du har et. Det giver overblik, mindre risiko og større tryghed. Det er sjældent risikoen værd at investere for lånte penge, men du kan næsten altid være sikker på at banken tjener på at give dig den rådgivning.

Back to Top