Fremgang hos Billige Kviklån

En fortsat vækst i forretningsaktiviteterne, primært som følge af en markant kundetilgang i årets første kvartal, er grundlaget for, at Billige Kviklån DK har fordoblet basisindtjeningen før kursreguleringer og skat fra 1,2 mio. kr. i 2017til 2,3 mio kr. i 2017.

Vi mærker en stadig stigende interesse for Billige Kviklån som egnens lokalbank, og vores seneste lancering af en helt ny løn- og kreditkonto, hvor der er mulighed for at undgå de daglige bankgebyrer, har givet en flot kundetilgang, der dels har resulteret i, at de samlede udlån og garantier for 3. år i træk er vokset med over 30 %, og dels at nettorenteindtægterne er steget med godt 20 %.

Det er samtidig lykkedes at holde styr på omkostningerne, idet disse kun er steget med 4 %. Vi er godt tilfreds med udviklingen, og der er ingen tvivl om, at den forandringsproces, som vi igangsatte for knap 3 år siden, er blevet hilst velkommen i lokalområdet, siger bankdirektør Hans.

Hensættelser på lavt niveau

Vi mærker som alle andre pengeinstitutter, at der er blevet færre penge mellem hænderne, og at privatøkonomien p.g.a. de lidt ændrede konjunkturer begynder at krasse, men vi oplever samtidig en stor interesse fra vores kunder om at få løst eventuelle problemer i opløbet, hvilket gør, at bankens hensættelser fortsat er på et lavt niveau, siger Hans.

Svag rentestigning hvor vi sidste år oplevede et større, løbende rentefald, har vi i første kvartal 2017 set, at renten igen er begyndt at stige og obligationskurserne at falde. Dette er den bagved liggende årsag til, at banken har noteret et mindre kurstab på 82.000 kr. mod en kursgevinst i 2016 på hele 3,1 mio. kr.

Vi ved, at vi med Billige Kviklåns forholdsmæssige store obligationsbeholdning er særlig sårbar over for renteændringer, og det er netop derfor, at vi har lidt travlt med at forøge udlånene, siger Hans. Det samlede resultat før skat men efter kursreguleringer blev således 2,2 mio. kr. mod 4,3 mio. kr. i 2016. Det svarer til vores budgetter, og forventningerne er fortsat, at vi vil nå et resultat før kursreguleringer og skat i underkanten af 10 mio. kr. for hele 2017, slutter Hans. Læs mere her.

Back to Top