Risiko ved investering?

Investering i aktier er forbundet med stor risiko, og det kræver oftest, at du enten kan tolerere store udsving i din økonomi eller har en lang tidshorisont. Men hvor stor er risikoen egentlig? Det kan være svært at vide, hvis du ikke har fået grundig økonomisk rådgivning.

Investering – Hvordan påvirker udviklingen på aktier og obligationer

I løbet af de sidste 40 års tid har investering i globale aktier givet i underkanten af 9 % i gevinst om året. Det er vel og mærke før de udgifter, der går til at handle værdipapirer, eller de udgifter der er, hvis du havde brugt en investeringsforening eller en fond til at foretage investeringerne for dig. Til sammenligning har en investering i mellemlange tyske statsobligationer siden 1987 givet 5,3 % i afkast – igen uden de omkostninger, der går til investering. De tal siger lidt om, hvor meget man kan vente i afkast generelt set, men ikke hvor meget aktier kan tabe et enkelt år ad gangen.

 

Hvis vi i stedet ser på, hvordan det er gået, hvis man så at sige fotograferer alle perioder på 1, 5, 10 og 20 års sigt siden 1970. Altså måler i hvilken som helst periode i alle årene, hvor meget afkastet har været. Det første vi kan konkludere er, at det højst observerede afkast i et enkelt år er svimlende 69 %! Men den knivskarpe kontrast er et fald på 43 % og igen på et enkelt år. Det svarer til, at havde du investeret en million kroner i aktier, så ville du have tabt 430.000 på et år og fået din formue barberet ned til 570.000 kroner.

 

Dernæst vil det interessere dig at vide, at du i den værste fem-årige periode vil have tabt penge. Sagt med andre ord er fem år ikke nok historisk set, hvis du minimum ville stå med hele din oprindelige investering. Selv med en tiårig horisont var du ikke sikker på en god gevinst; 0,8 procent over ti år er uimponerende.

Obligationsinvestering har også risiko

Investerer du i obligationer, nytter det heller ikke noget at tro, at det er uden risiko. Et godt eksempel på det er, hvis du investerede i højtforrentede statsobligationer fra for eksempel Rusland og Kina og andre lignende lande eller højtforrentede virksomhedsobligationer. Her tog det fra 2008 et år, før din formue var på samme niveau som fra start, og fald op til over 30 % i løbet af året var en realitet.

Økonomisk rådgivning kan hjælpe til en bredere risikospredning

Ud over at en undersøgelse fra Nykredit peger på, at private investorer har fået et afkast der ligger langt under det markedet har givet, har jeg også oplevet privatpersoner, der har fået miserable afkast, før jeg giver økonomisk rådgivning. Man kan naturligvis ikke give samme forklaring for alle, men hovedtræk er, at private investorer tit satser på de aktier, som giver de dårligste afkast og køber og sælger på de forkerte tidspunkter, fordi de går i panik. Og panik er noget af det farligste inden for investering. Den bedste økonomisk rådgivning jeg kan give dig er ”køb og hold”. Hyppige handler ødelægger dit afkast. Både på grund af omkostningerne men også på grund af de dårlige aktievalg det medfører. Og sidst men ikke mindst – undlad kun at købe danske aktier, for det er ikke risikospredning nok for din investering.

Back to Top